SK EN RU
Certifikovaný partner SPP a.s.
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9
  • Regulačné stanice plynu
  • VTL, STL, NTL plynovody
  • STL, NTL prípojky plynu
  • Revízie rozvodov plynu a elektriky
  • Rozvody plynu v budovách, rodinných domoch, bytoch, bytovkách
  • Rekonštrukcie rozvodov plynu (stupačky)
  • Odstraňovanie únikov plynu v domoch, bytoch, budovách
  • Prípojky a rozvody elektriky, kanalizácie a vody
  • Inžinierska činnosť (projekčné práce, geodetické práce)
  • Odborná činnosť v spolupráci s TI a.s. (osvedčenia, školenia)
  • Zemné a výkopové práce (vytýčenie sietí, podtláčanie, riadený podtlak)
  • Predaj, montáž a servis plynových spotrebičov

Certifikovaný
partner SPP a.s.


Nové Mesto nad Váhom

© 1997-2019 GAS - MET s.r.o.