SK EN RU
Certifikovaný partner SPP a.s.
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9
 • Regulačné stanice plynu
 • VTL, STL, NTL plynovody
 • STL, NTL prípojky plynu
 • Realizácia priemyselých rozvodov z technických plynov (vodík,kyslík,acetylén,hélium,dusík a ich zmesi)
 • Revízie rozvodov zemného plynu, PB plynu, technických plynov a elektriky
 • Rozvody plynu v budovách, rodinných domoch, bytoch, bytovkách
 • Rekonštrukcie rozvodov plynu (stupačky)
 • Odstraňovanie únikov plynu v domoch, bytoch, budovách
 • Prípojky a rozvody elektriky, kanalizácie a vody
 • Inžinierska činnosť (projekčné práce, geodetické práce)
 • Odborná činnosť v spolupráci s TI a.s. (osvedčenia, školenia)
 • Zemné a výkopové práce (vytýčenie sietí, podtláčanie, riadený podtlak)
 • Predaj a montáž plynových spotrebičov
 • Výmena a predaj PB fliaš

Certifikovaný
partner SPP a.s.


Nové Mesto nad Váhom

© 1997-2024 GAS - MET s.r.o.