SK EN RU
Certifikovaný partner SPP a.s.
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9

Plyn

Poskytujeme nasledovné služby:

 1. Montáž, údržba a servis regulačných staníc plynu
 2. Montáž plynových prípojok a plynovodov na kľúč
  (stačí priniesť vyjadrenie k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti od SPP a.s.)
 3. Realizácia rozvodov plynu v bytoch, domoch, budovách
 4. Dodávka, montáž, servis plynových spotrebičov
 5. Projektová dokumenácia
 6. Revízne správy a tlakové skúšky
 7. Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia
 8. Zemné práce, podtláčanie ciest, vodných tokov, riadený podtlak
 9. Zabezpečenie vytyčovacích prác
   

© 1997-2022 GAS - MET s.r.o.